Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

Oblast

Internetový obchod

 

Téma

Ochana osobních údajů

 

Zájemci

Uživatelé Internetového obchodu

Co je GDPR?

Je to zkratka obecného nařízení o ochraně osobních údajů. GDPR zavádí mj. nová práva fyzických osob. Jednou z povinností správců (včetně naší společnosti), kteří zpracovávají osobní údaje, je informovat lidi o zpracování jejich osobních údajů. Níže jsme uvedli informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje (dále také jako „zákazníci“ nebo „uživatelé“) v souvislosti s používáním Internetového obchodu dostupného na adrese www.ekarko.cz (dále jen „Obchod“), s uzavřenými kupními smlouvami a v propojení s poskytovanými službami elektronickými prostředky.  

Kdo je správcem mých osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Robert Karkowski podnikající pod jménem: KARKO Robert Karkowski, ul. Krzeszowska 62, p. IV, 23-400 Biłgoraj, DIČ: 726-239-13-24 (dále jako „My”, „Správce” nebo „KARKO”).

Jak mohu kontaktovat osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů ve společnosti KARKO?

Ve věcech ochrany osobních údajů se můžete na KARKO obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na našich webových stránkách (https://www.ekarko.cz/). Dále Vám doporučujeme kontaktovat nás prostřednictvím e-mailové adresy: office@2karko.com

Ochrana vašeho soukromí jako uživatele obchodu je pro KARKO velmi důležitá. Omezujeme používání a shromažďování informací o uživatelích Obchodu na minimum nutné k poskytování služeb na nejvyšší úrovni.

Jaký je právní základ zpracovávání osobních údajů?

 1. Výkon práv a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených s námi - např. kupní smlouvy, smlouvy o poskytování elektronických služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 2. Právní povinnost, která nás zavazuje, zejména související s účtováním v případě objednávek s povinností platby (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 3. Váš souhlas (článek 6 (1) (a) GDPR).
 4. Náš oprávněný zájem na zpracování údajů za účelem zjištění, šetření nebo obhajoby jakýchkoli nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 5. Náš oprávněný zájem na profilování na marketingové účely (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 6. Náš oprávněný zájem na zpracování údajů pro účely přímého marketingu [čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR ve spojení s bodem odůvodnění (47) GDPR
 7. Náš oprávněný zájem na korespondenci, včetně odpovídání na zprávy od klientů nebo jiných osob (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Způsob, účel a doba zpracování Vašich osobních údajů

Poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím Obchodu.

Správce Vám umožňuje vytvořit si účet v Obchodě, za tímto účelem je nutné uvést Vaše identifikační údaje včetně kontaktních údajů (t.j. zejména jméno, příjmení/firma, e-mailová adresa), pokud tak neučiní, nevytvoří si účet. Vytvořený účet lze využít i pro realizaci zakázky a pro vzájemné kontakty. Poskytnutí většího rozsahu osobních údajů, než je nutné k vytvoření a obsluhy účtu, je dobrovolné.

V průběhu času a v souvislosti s vaším používáním funkčnosti Internetového obchodu o vás budeme shromažďovat informace, které se budou týkat údajů, které nám dobrovolně poskytnete, jako jsou:

 • dodací adresy pro zadané objednávky;
 • historie a podrobnosti o provedených objednávkách;
 • Vaše účty (faktury, účtenky a jiné účetní doklady);
 • Slevové/akční poukazy, které obdržíte v souvislosti se zpracovávanými objednávkami;
 • Vaše seznamy přání (pro naše produkty).

Vaše údaje budeme uchovávat, dokud svůj účet nesmažete. Je možné, že v případě porušení pravidel našeho internetového obchodu bude účet z naší strany smazán dříve V tomto případě vás však o takových aktivitách budeme předem informovat.

Uzavření smluv o prodeji zboží nabízeného v rámci Obchodu

V rámci Obchodu Vám Správce umožňuje provádět transakce související s nákupem zboží nabízeného v rámci Obchodu, a to prostřednictvím elektronického transakčního systému.   Provozování tohoto systému a zadání objednávky je spojeno s povinností poskytnout Vámi některé osobní údaje, zejména identifikační údaje (jméno a příjmení / firma), doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, číslo bankovního účtu nebo číslo platební karty nebo jinou platební službou, kterou si zvolíte jako způsob platby.  

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k realizaci objednávky a plnění kupní smlouvy a poté do uplynutí promlčecí doby pro nároky ze smlouvy.

V rozsahu, v jakém to vyplývá z ustanovení zákona, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností Správce, zejména do uplynutí promlčecí lhůty pro daňové povinnosti.  

Poskytnutí Vašich osobních údajů v této fázi je dobrovolné, jejich neposkytnutí však zabrání uzavření prodejní smlouvy, a tím i vyřízení objednávky.

Kontaktní formulář

Poskytujeme možnost kontaktovat nás pomocí elektronických kontaktních formulářů. Použití formuláře vyžaduje poskytnutí osobních údajů nezbytných pro kontakt a zodpovězení dotazu, zejména: e-mailovou adresu. Uživatel může poskytnout i další údaje pro usnadnění kontaktu nebo vyřízení dotazu. Poskytnutí údajů označených jako povinné je vyžadováno pro přijetí a vyřízení dotazu a pokud tak neučiníte, nebude možné jej vyřídit. Poskytování ostatních údajů je dobrovolné.

Informujeme však, že je možné, že budeme potřebovat další kategorie údajů, které nejsou v tuto chvíli předvídatelné a které budou nezbytné pro řešení případu, který nám předkládáte. 

Mohu mít přístup ke svým údajům?

Ano. Můžete mít plný přístup ke svým osobním údajům. Můžete také spravovat své souhlasy se zpracováním osobních údajů, včetně marketingových souhlasů. Přístup je možný, když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu na adrese: office@2karko.com

Kdo je příjemcem mých údajů?

Vaše osobní údaje, které zpracováváme pro účely popsané výše, mohou být předány příjemcům údajů provádějícím služby pro KARKO, subjektům pověřeným společností KARKO zpracováním osobních údajů na základě smluv a subjektům oprávněným získávat osobní údaje na základě zákonných ustanovení. Zejména to mohou být:

 • Dodavatelé systému pro realizaci elektronických plateb;
 • Správce webu a obchodu;
 • Správce hostingu a serveru;
 • Účtárna;
 • Subjekt poskytující službu průzkumu spokojenosti zákazníků;
 • Advokátní kanceláře, je-li to nezbytné k zajištění souladu se zákonem nebo ke zjištění, uplatnění nebo obhajobě nároků;
 • Subjekty poskytující každodenní služby Obchodu;
 • Dodavatelé provádějící expedice objednaného Zboží;
 • Další subjekty, které naším jménem zpracovávají osobní údaje, přičemž tyto subjekty zpracovávají údaje na základě smlouvy uzavřené se Správcem a pouze v souladu s našimi pokyny, včetně poskytovatelů služeb.

Budou mé osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Ano. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny našim partnerům, kteří poskytují služby, které vám umožní využívat plnou funkčnost našeho internetového obchodu. Toto jsou:

 • pl sp. z o.o. - Ceneo.pl sp.z o.o. se sídlem v Poznani, na ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000634928, DIČ 525-26-74-781, IČO 365338986 - v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od zákazníků názorů na transakci uskutečněnou zákazníky v našem internetovém obchodě. Údaje z dotazníku vyplněného Zákazníkem jsou zveřejněny na webových stránkách Ceneo,
 • Google Ireland Limited ("Google") s ohledem na soubory cookie, které se vás týkají a které jsou společnosti KARKO přenášeny v souvislosti s používáním služeb společnosti (Google Adwords, Google Ads, Google Analytics) na společnost Google;
 • Kurýrní společnosti spolupracující s námi v oblasti dodávek Vámi objednaných produktů a případného vrácení.
 • Advokátní kanceláře spolupracující s námi v oblasti uznávání stížností nebo vrácení, o které nás můžete požadat.
 • SalesManago Benhauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków -v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě.
 • LINK Mobility Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem Toszecka 101, 44-100 Gliwice, DIČ: 969-156-67-36, IČO: 241520885 - v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě.
 • Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna se sídlem na ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Varšava, 5213111513, IČO:  016366823, KRS: 0000407130 - v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě.
 • Ringier Axel Springer PolskaSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, DIČ: 5272677009, IČO: 146127300, KRS: 0000420780 - v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě.

Ve výše uvedených případech jsou mechanismem legalizujícím zpracování a předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor tzv. Standardní smluvní doložky ve variantě Správce - Zpracovatel přijaté Rozhodnutím Evropské komise ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům údajů usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu 95/46/ES a Rady (oznámeno jako dokument pod číslem C(2010) 593).

Jaká práva mám?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů společností KARKO máte podle podmínek GDPR právo:

 • získat přístup ke svým údajům (čl. 15 GDPR),
 • opravit údaje (čl. 16 GDPR),
 • vymazat údaje ( čl. 17 GDPR),
 • omezit zpracování údajů (čl. 18 GDPR),
 • na přenos údajů (čl. 20 GDPR),
 • vznést námitku proti zpracování údajů (čl. 21 GDPR),
 • právo nebýt předmětem rozhodnutí přijatých v rámci automatizovaného zpracování údajů, včetně profilování (čl. 22 GDPR).

Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás.

Komu mohu podat stížnost?

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje ustanovení GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kde KARKO získává moje osobní údaje?

Zdrojem Vašich osobních údajů jsou přihlášky a smlouvy uzavřené se společností KARKO, přičemž v případě získávání osobních údajů jiným způsobem než od subjektů údajů jsou zdrojem údajů třetí strany. Pak je společnost KARKO povinna vás informovat o zdroji svých údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že používáním Obchodu, mohou být shromažďovány takzvané protokoly serveru, tedy záznamy týkající se některých parametrů uživatelů, kteří získávají přístup do Obchodu.  Protokoly obsahují zejména údaje, jako je IP adresa zařízení, čas události, údaje o staženém zdroji, referer, user agent, cookie.

Bude KARKO ve vašem případě rozhodovat automatizovaně?

V současné době připouštíme možnost, že při používání našich webových stránek dochází k tzv rozhodování automatizovaným způsobem. Automatizované rozhodování je situace, kdy na základě vašich dat automatizovaný mechanismus přijímá rozhodnutí – bez účasti lidského faktoru –, která se vás týkají. V případě našeho webu používáme vaše soubory cookies v automatizovaném procesu rozhodování. Více informací o tom, co jsou cookies a jak je vypnout, naleznete v našich Zásadách Cookies

Náš web https://www.ekarko.cz/ využívá mechanismy založené na umělé inteligenci a tzv. machine learning. Tyto mechanismy fungují na základě vašich cookies, které shromažďujeme v souvislosti s vaší přítomností a aktivitou na našem webu.

Výsledkem automatizovaného rozhodování pomocí výše popsaných mechanismů jsou pro vás následující akce provedené naší webovou stránkou na základě analýzy obsahu, který si prohlížíte:

 • Zobrazování zpráv a obsahu v okně prohlížeče (pop-up, exit pop-up). Příklad:

Když dokončíte nákupní košík, ale nedokončíte objednávku, připomeneme vám prostřednictvím zpráv zobrazených na otevřené webové stránce, že objednávka nebyla dokončena.

 • Zobrazování vyskakovacích upozornění na vrstvě operačního systému. Příklad:

I když si neprohlížíte naše webové stránky, existuje možnost, že vám na základě vašeho souhlasu budeme zobrazovat upozornění na nové produkty na našem webu.

 • Zasílání dynamických e-mailů během nebo po návštěvě našich webových stránek – pouze v případě, že jste nám poskytli svou e-mailovou adresu a souhlasili s jejím použitím pro marketingové účely. Příklad:

Na základě vaší aktivity na webu (vaše zájmy, lajky, nákupy) jsme po analýze cookies získali poznatky, že máte zájem o skupinu nebo konkrétní produkt, ale nerozhodli jste se ho koupit. Nástroje fungující na našich webových stránkách vám budou moci zaslat e-mail s výzvou k nákupu nebo zasílat více informací o produktu, který vás zaujal.

Provozování live chatu s doporučeními produktů. Příklad:

Na základě vaší aktivity na webu (vaše zájmy, lajky, nákupy) vám po analýze souborů cookie budeme chtít zasílat zprávy (např. doporučení produktů) prostřednictvím okna chatu dostupného na našem webu.

 • Zobrazování dynamického obsahu nebo reklam na našich webových stránkách nebo na jiných webových stránkách (tzv. remarketing, tj. zobrazování našich reklam na jiných webových stránkách) prostřednictvím služeb našich Partnerů (např. Google). Příklad:

 Pokud si prohlížíte jiné webové stránky, které využívají služby Google (naši Partneři), na místech určených pro reklamu vám bude nabízen obsah, který není náhodný. Toto bude obsah o našich produktech prezentovaných na základě vašich souborů cookie.

Pokud nechcete podléhat důsledkům rozhodnutí učiněných automatizovaným způsobem, musíte ve svém prohlížeči zablokovat možnost ukládání našich cookies. Více informací o tom, co jsou cookies a jak je vypnout, naleznete v našich Zásadách Cookies

Budou moje osobní údaje profilovány?

Na začátku chceme vysvětlit, co je profilování. Podle definice obsažené v GDPR profilování „znamená jakoukoli formu automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá ve využití osobních údajů k posouzení určitých osobních faktorů fyzické osoby, zejména k analýze nebo předpovědi aspektů souvisejících s účinky práce této fyzické osoby, její ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, umístění nebo pohybu“.

Vzhledem k mechanismům umělé inteligence a strojového učení fungujících na našem webu budou vaše osobní údaje profilovány v souvislosti s vaší aktivitou na našem webu.

Výsledkem profilování (včetně automatizovaného rozhodování, o kterém jsme informovali výše) bude:

 • zjištění vašeho zájmu o produkty nabízené společností KARKO;
 • průzkum trhu a vašeho chování a preferencí;
 • definování směrů a činností nezbytných ke zlepšení kvality našich služeb (Internetový obchod) a produktů.

Jediným důsledkem pro vás bude zobrazování nebo zasílání oznámení, zpráv, SMS zpráv, e-mailů nebo provádění jiných informačních / marketingových aktivit automatickým mechanismem. Pokud se odhlásíte (zablokováním možnosti ukládání našich cookies na vašem zařízení), nebudete čelit žádným negativním důsledkům profilování. Reklamy a další marketingové informace budou i nadále zveřejňovány, ale budou méně přizpůsobené vám.

Více informací o tom, co jsou cookies a jak je vypnout, naleznete v našich Zásadách Cookies

Pravidla bezpečnosti a odpovědnosti

 1. Vezměte prosím na vědomí, že jsme zavedli racionální, adekvátní obchodní, ekonomická, fyzická, technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a jakoukoli jinou formou nezákonného zpracování.
 2. Kromě toho jsme jako Správce zavedli příslušné zásady a postupy pro ochranu osobních údajů a IT infrastruktury.
 3. Osobní údaje spravujeme v souladu s interně přijatými požadavky na bezpečnost a ochranu soukromí.

Závěrečná ustanovení

 1. Snažíme se udržovat tyto zásady aktuální a aktualizovat je.
 2. Změny v zásadách ochrany osobních údajů Obchodu 2KARKO mohou být ovlivněny vývojem internetových technologií, případnými změnami zákona v oblasti ochrany osobních údajů a rozvojem Obchodu.
 3. Změny Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne jejich zveřejnění.

Získejte slevu 24%

Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium