Osobní údaje GDPR

Ochrana osobních údajů je jedním z klíčových procesů prováděných společností KARKO Robert Karkowski, ul. Krzeszowska 62, p. IV, 23-400 Biłgoraj, DIČ: 726-239-13-24 (dále jen KARKO). O důležitých změnách zákona, včetně práv subjektů údajů, vás budeme průběžně informovat. V roce 2016 zveřejnil Evropský parlament Nařízení 2016/679 o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR. V Evropské unii je uplatňováno od 25. května 2018.

Co je GDPR?

Je to zkratka obecného nařízení o ochraně osobních údajů. GDPR zavádí mj. nová práva fyzických osob. Jednou z povinností správců (včetně naší společnosti), kteří zpracovávají osobní údaje, je informovat lidi o zpracování jejich osobních údajů. Níže uvádíme informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti se službami dostupnými na našich webových stránkách www.ekarko.cz

Kdo je správcem mých osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je KARKO Robert Karkowski, ul. Krzeszowska 62, p. IV, 23-400 Biłgoraj, DIČ: 726-239-13-24

Ve věcech ochrany osobních údajů se můžete na KARKO obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na našich webových stránkách (https://www.ekarko.cz/cs_CZ/i/Kontakt/45). Dále Vám doporučujeme kontaktovat nás prostřednictvím e-mailu: office@2karko.com

Způsob, účel, právní základ a doba zpracování Vašich osobních údajů

Poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím Internetového obchodu

Účelem zpracování osobních údajů je umožnit abyste mohli využívat funkce našeho internetového obchodu. V této fázi budeme potřebovat vaše základní osobní údaje, věk (pro zjištění, zda jste způsobilí k právním úkonům, tedy zadávání objednávek a provádění plateb) a vaši e-mailovou adresu.

V průběhu času a v souvislosti s vaším používáním funkčnosti našeho internetového obchodu o vás budeme shromažďovat informace, které se budou týkat údajů, které nám dobrovolně poskytnete, jako jsou:

 • Dodací adresy pro zadané objednávky;
 • Historie a podrobnosti o provedených objednávkách;
 • Vaše účty (faktury, účtenky a jiné účetní doklady);
 • Slevové / propagační poukazy, které obdržíte v souvislosti se zpracovávanými objednávkami;
 • Vaše seznamy přání (pro naše produkty).

Registrací účtu se zavazujeme poskytovat vám služby a funkčností internetového obchodu. Tímto způsobem se uzavírá tzv. smlouva o poskytování elektronických služeb dle ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů bude čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (uzavření smlouvy).

 Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ po poskytnutí požadovaných osobních údajů na stránce registrace nového uživatele s námi uzavíráte smlouvu o poskytování elektronických služeb za podmínek uvedených v Pravidlech

Vaše údaje budeme uchovávat, dokud svůj uživatelský účet nesmažete. Je možné, že v případě porušení pravidel našeho internetového obchodu bude účet z naší strany smazán dříve V tomto případě vás však o takových aktivitách budeme předem informovat.

Poskytnutí vašich osobních údajů v této fázi je dobrovolné, jejich neposkytnutí však znemožní využívání funkčnosti našeho internetového obchodu dostupné registrovaným uživatelům.

Uzavření smluv o nákupu a prodeji zboží nabízeného naší společností

Účelem zpracování osobních údajů je umožnit Vám zadávat a vyřizovat objednávky prostřednictvím našeho internetového obchodu. Podáním a potvrzením objednávky je uzavřena mezi námi kupní smlouva na dálku. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů tedy bude čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (uzavření smlouvy).

V této fázi budeme potřebovat vaše základní osobní údaje, volitelně vaše firemní údaje, adresu a telefonní číslo (pro doručení objednaného zboží spolupracujícími s námi kurýrními společnostmi). Kromě toho budeme zpracovávat platební údaje, které se vás týkají, jako je číslo bankovního účtu nebo číslo platební karty nebo jiná platební služba, kterou si zvolíte jako způsob platby (např. blik) 

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu 5 let od konce daňového roku v souladu s ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o dani z přidané hodnoty.

Poskytnutí Vašich osobních údajů v této fázi je dobrovolné, jejich neposkytnutí však zabrání uzavření kupní smlouvy, a tím i vyřízení objednávky.

Nakládání s právy spotřebitelů, zákonní záruka a záruka

Účelem zpracování osobních údajů je umožnit Vám využít práva spotřebitelů, včetně zákonní záruky a záruky, které poskytujeme na nabízené produkty. Odesláním reklamace nebo žádosti o vrácení peněz uplatňujete svá spotřebitelská práva ze smlouvy. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů tedy bude čl. 6 odst. 1 lit. b) GDPR (nakládání s právy vyplývajícími z uzavřené smlouvy).

V této fázi budeme potřebovat vaše základní osobní údaje, volitelně vaše firemní údaje, adresu a telefonní číslo (pro doručení nového – pokud bude reklamace uznaná zboží spolupracujícími s námi kurýrními společnostmi). V tomto místě od vás budeme potřebovat informace o tom, co je základem pro podání reklamace nebo vrácení zakoupeného zboží.

Kromě toho o vás budeme zpracovávat platební údaje, jako je číslo bankovního účtu nebo číslo platební karty nebo jiné platební služby, kterou si zvolíte jako způsob platby (např. blik), za účelem vrácení zaplacených prostředků, pokud nebude mít zájem o nové zboží a rozhodnete se na vrácení zaplacených penízů. 

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu 5 let od konce daňového roku v souladu s ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o dani z přidané hodnoty.

Poskytnutí vašich osobních údajů v této fázi je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí může znemožnit nebo výrazně ztížit realizaci vašich spotřebitelských práv. V důsledku toho bude výrazně obtížné vyřídit vaše požadavky nebo je nechat nerozpoznané.

Kontaktní formulář

Účelem zpracování osobních údajů je umožnit vám kontaktovat naši kancelář zákaznických služeb nebo IT oddělení v jakékoli záležitosti, která se týká našeho podnikání.

Poté, co nám odešlete zprávu,  budeme zpracovávat vaše osobní údaje ve formě e-mailové adresy za účelem odpovědi na zaslanou zprávu. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů tedy bude čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (právně odůvodněný zájem správce ve formě odpovídání na zprávy zákazníků či jiných osob).

Je možné, že v této fázi budeme potřebovat další kategorie údajů, které nejsou v tuto chvíli předvídatelné a které budou nezbytné pro řešení případu, který nám předkládáte.

Vaše údaje budeme uchovávat po celou dobu trvání vašeho uživatelského účtu (pokud si jej zaregistrujete) nebo po dobu 3 let (pokud nejste registrovaným uživatelem našeho internetového obchodu).

Poskytnutí vašich osobních údajů v této fázi je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí může znemožnit zpracování zaslané zprávy To může způsobit, že vaše zpráva zůstane nerozpoznaná.

Využívání věrnostního programu

Účelem zpracování osobních údajů je umožnit Vám využít Vaše nákupní preference (včetně akcí a slev) vyplývající z Vaší účasti ve věrnostním programu.

Odesláním vyplněné přihlášky k odběru věrnostního programu nám dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů obsažených v přihlášce. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů tedy bude čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas vyjádřený jednoznačnou potvrzující akcí, tedy přihláškou do věrnostního programu)

Osobními údaji, které o Vás budeme zpracovávat, jsou základní osobní údaje a kontaktní údaje (jako je e-mail nebo telefonní číslo).

Vaše údaje budeme uchovávat po celou dobu vaší účasti ve věrnostním programu.

Vaše údaje budeme uchovávat, dokud svou účast v programu neodvoláte. Je možné, že v případě porušení pravidel Programu budou vaše data z naší strany smazána dříve. V tomto případě vás však o takových aktivitách budeme předem informovat.

Poskytnutí vašich osobních údajů v této fázi je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí vám může znemožnit účast v Programu. To bude mít za následek nemožnost používat předvolby dostupné v rámci programu.

 

Mohu mít přístup ke svým údajům?

Ano. Můžete mít plný přístup ke svým osobním údajům. Můžete také spravovat své souhlasy se zpracováním osobních údajů, včetně marketingových souhlasů. Přístup je možný, když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu na adrese: office@2karko.com

Jak mohu kontaktovat osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů ve společnosti KARKO?

Osobu odpovědnou v KARKO za ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na následující e-mailové adrese: contact@2karko.com

Kdo je příjemcem mých údajů?

Vaše osobní údaje, které zpracováváme pro účely popsané výše, mohou být předány příjemcům údajů provádějícím služby pro KARKO, subjektům pověřeným společností KARKO zpracováním osobních údajů na základě smluv a subjektům oprávněným získávat osobní údaje na základě zákonných ustanovení. Zejména to budou:

 • Ceneo.pl sp. z o.o. - Ceneo.pl sp.z o.o. se sídlem v Poznani, na ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000634928, DIČ 525-26-74-781, IČO 365338986 - v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě. Údaje z dotazníku vyplněného Kupujícím jsou zveřejněny na webových stránkách Ceneo,
 • Google Ireland Limited ("Google") s ohledem na soubory cookie, které se vás týkají a které jsou společnosti KARKO přenášeny v souvislosti s používáním služeb společnosti (Google Adwords, Google Ads, Google Analytics) na společnost Google;
 • Kurýrní společnosti spolupracující s námi v oblasti dodávek Vámi objednaných produktů a případného vrácení.
 • Advokátní kanceláře spolupracující s námi v oblasti uznávání stížností nebo vrácení, o které nás můžete požadat.
 • Allegro.pl Sp. z o.o. (dříve Skupina Allegro) - se sídlem v Poznani, ul. Grunwaldzka 182 KRS: 0000634928, 525-26-74-781, REGON 365338986 – v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě. Údaje z dotazníku vyplněného kupujícím jsou zveřejněny na webových stránkách Allegro,
 • SHPL společnost s ručením omezeným, se sídlem ve Varšavě na ul. Towarowa 28, 00-839 Varšava, KRS: 0000918384, DIČ: 527-29-65-079, IČO: 389450687 - v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě. Údaje z dotazníku vyplněného Kupujícím jsou zveřejněny na webových stránkách Shopee.
 • Erli.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, se sídlem ul. Kopanina 34, 60-105 Poznań, KRS: 0000768895, DIČ: 7851806847, IČO: 382414961 - v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě. Údaje z dotazníku vyplněného Kupujícím jsou zveřejněny na webových stránkách Erli,
 • Empik spółka akcyjna, se sídlem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Varšava, KRS: 0000636785, DIČ: 5260207427, IČO: 011518197 - v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě. Údaje z dotazníku vyplněného Kupujícím jsou zveřejněny na webových stránkách Erli,
 • SalesManago Benhauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków -v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě.
 • LINK Mobility Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem Toszecka 101, 44-100 Gliwice, DIČ: 969-156-67-36, IČO: 241520885 - v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě.
 • Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna se sídlem na ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Varšava, 5213111513, IČO:  016366823, KRS: 0000407130 - v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě.
 • Ringier Axel Springer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, DIČ: 5272677009, IČO: 146127300, KRS: 0000420780 - v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě.

Budou mé osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Ano. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny našim partnerům, kteří poskytují služby, které vám umožní využívat plnou funkčnost našeho internetového obchodu. Toto jsou:

 • Ceneopl sp. z o.o. - Ceneo.pl sp.z o.o. se sídlem v Poznani, na ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000634928, DIČ 525-26-74-781, IČO 365338986 - v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě. Údaje z dotazníku vyplněného Kupujícím jsou zveřejněny na webových stránkách Ceneo,
 • Google Ireland Limited ("Google") s ohledem na soubory cookie, které se vás týkají a které jsou společnosti KARKO přenášeny v souvislosti s používáním služeb společnosti (Google Adwords, Google Ads, Google Analytics) na společnost Google;
 • Kurýrní společnosti spolupracující s námi v oblasti dodávek Vámi objednaných produktů a případného vrácení.
 • Advokátní kanceláře spolupracující s námi v oblasti uznávání stížností nebo vrácení, o které nás můžete požadat.
 • Allegro.pl Sp. z o.o. (dříve Skupina Allegro) - se sídlem v Poznani, ul. Grunwaldzka 182 KRS: 0000634928, 525-26-74-781, REGON 365338986 – v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě. Údaje z dotazníku vyplněného kupujícím jsou zveřejněny na webových stránkách Allegro,
 • SHPL společnost s ručením omezeným, se sídlem ve Varšavě na ul. Towarowa 28, 00-839 Varšava, KRS: 0000918384, DIČ: 527-29-65-079, IČO: 389450687 - v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě. Údaje z dotazníku vyplněného Kupujícím jsou zveřejněny na webových stránkách Shopee.
 • Erli.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, se sídlem ul. Kopanina 34, 60-105 Poznań, KRS: 0000768895, DIČ: 7851806847, IČO: 382414961 - v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě. Údaje z dotazníku vyplněného Kupujícím jsou zveřejněny na webových stránkách Erli,
 • Empik spółka akcyjna, se sídlem ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Varšava, KRS: 0000636785, DIČ: 5260207427, IČO: 011518197 - v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě. Údaje z dotazníku vyplněného Kupujícím jsou zveřejněny na webových stránkách Erli,
 • SalesManago Benhauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ul. Grzegórzecka 21, 31-532 Kraków -v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě.
 • LINK Mobility Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem Toszecka 101, 44-100 Gliwice, DIČ: 969-156-67-36, IČO: 241520885 - v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě.
 • Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna se sídlem na ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Varšava, 5213111513, IČO:  016366823, KRS: 0000407130 - v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě.
 • Ringier Axel Springer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, DIČ: 5272677009, IČO: 146127300, KRS: 0000420780 - v rámci sběru dotazníků prostřednictvím e-mailu (nebo informování o webových stránkách, na kterých jsou zpřístupněny), slouží k získání od kupujícího názorů na transakci uskutečněnou kupujícím v našem internetovém obchodě.

 

Ve výše uvedených případech jsou mechanismem legalizujícím zpracování a předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor tzv. Standardní smluvní doložky ve variantě Správce - Zpracovatel přijaté Rozhodnutím Evropské komise ze dne 5. února 2010 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům údajů usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu 95/46/ES a Rady (oznámeno jako dokument pod číslem C(2010) 593).

Jaká práva mám?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů společností KARKO máte podle podmínek GDPR právo:

 • získat přístup ke svým údajům (čl. 15 GDPR),
 • opravit údaje (čl. 16  GDPR),
 • vymazat údaje ( čl. 17 GDPR),
 • omezit zpracování údajů (čl. 18 GDPR),
 • na přenos údajů (čl. 20 GDPR),
 • vznést námitku proti zpracování údajů (čl. 21 GDPR),
 • právo nebýt předmětem rozhodnutí přijatých v rámci automatizovaného zpracování údajů, včetně profilování (čl. 22 GDPR).

Komu mohu podat stížnost?

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje ustanovení GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (kancelaria@uodo.gov.pl)

Kde KARKO získává moje osobní údaje?

Zdrojem Vašich osobních údajů jsou přihlášky a smlouvy uzavřené se společností KARKO, přičemž v případě získávání osobních údajů jiným způsobem než od subjektů údajů jsou zdrojem údajů třetí strany. Pak je společnost KARKO povinna vás informovat o zdroji svých údajů.

Bude KARKO ve vašem případě rozhodovat automatizovaně?

V současné době připouštíme možnost, že při používání našich webových stránek dochází k tzv rozhodování automatizovaným způsobem. Automatizované rozhodování je situace, kdy na základě vašich dat automatizovaný mechanismus přijímá rozhodnutí – bez účasti lidského faktoru –, která se vás týkají. V případě našeho webu používáme vaše soubory cookies v automatizovaném procesu rozhodování. Více informací o tom, co jsou cookies a jak je vypnout, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Náš web www.ekarko.cz využívá mechanismy založené na umělé inteligenci a tzv. machine learning. Tyto mechanismy fungují na základě vašich cookies, které shromažďujeme v souvislosti s vaší přítomností a aktivitou na našem webu.

Výsledkem automatizovaného rozhodování pomocí výše popsaných mechanismů jsou pro vás následující akce provedené naší webovou stránkou na základě analýzy obsahu, který si prohlížíte:

 • Zobrazování zpráv a obsahu v okně prohlížeče (pop-up, exit pop-up). Příklad:

Když dokončíte nákupní košík, ale nedokončíte objednávku, připomeneme vám prostřednictvím zpráv zobrazených na otevřené webové stránce, že objednávka nebyla dokončena.

 • Zobrazování vyskakovacích upozornění na vrstvě operačního systému. Příklad:

I když si neprohlížíte naše webové stránky, existuje možnost, že vám na základě vašeho souhlasu budeme zobrazovat upozornění na nové produkty na našem webu.

 • Zasílání dynamických e-mailů během nebo po návštěvě našich webových stránek – pouze v případě, že jste nám poskytli svou e-mailovou adresu a souhlasili s jejím použitím pro marketingové účely. Příklad:

Na základě vaší aktivity na webu (vaše zájmy, lajky, nákupy) jsme po analýze cookies získali poznatky, že máte zájem o skupinu nebo konkrétní produkt, ale nerozhodli jste se ho koupit. Nástroje fungující na našich webových stránkách vám budou moci zaslat e-mail s výzvou k nákupu nebo zasílat více informací o produktu, který vás zaujal.

Provozování live chatu s doporučeními produktů. Příklad:

Na základě vaší aktivity na webu (vaše zájmy, lajky, nákupy) vám po analýze souborů cookie budeme chtít zasílat zprávy (např. doporučení produktů) prostřednictvím okna chatu dostupného na našem webu.

 • Zobrazování dynamického obsahu nebo reklam na našich webových stránkách nebo na jiných webových stránkách (tzv. remarketing, tj. zobrazování našich reklam na jiných webových stránkách) prostřednictvím služeb našich Partnerů (např. Google). Příklad:

 Pokud si prohlížíte jiné webové stránky, které využívají služby Google (naši Partneři), na místech určených pro reklamu vám bude nabízen obsah, který není náhodný. Toto bude obsah o našich produktech prezentovaných na základě vašich souborů cookie.

 Pokud nechcete podléhat důsledkům rozhodnutí učiněných automatizovaným způsobem, musíte ve svém prohlížeči zablokovat možnost ukládání našich cookies. Více informací o tom, co jsou cookies a jak je zakázat, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Budou moje osobní údaje profilovány?

Na začátku chceme vysvětlit, co je profilování. Podle definice obsažené v GDPR profilování „znamená jakoukoli formu automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá ve využití osobních údajů k posouzení určitých osobních faktorů fyzické osoby, zejména k analýze nebo předpovědi aspektů souvisejících s účinky práce této fyzické osoby, její ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, umístění nebo pohybu“.

Vzhledem k mechanismům umělé inteligence a strojového učení fungujících na našem webu budou vaše osobní údaje profilovány v souvislosti s vaší aktivitou na našem webu.

Výsledkem profilování (včetně automatizovaného rozhodování, o kterém jsme informovali výše) bude:

 • zjištění vašeho zájmu o produkty nabízené společností KARKO;
 • průzkum trhu a vašeho chování a preferencí;
 • definování směrů a činností nezbytných ke zlepšení kvality našich služeb (internetového obchodu) a produktů.

Jediným důsledkem pro vás bude zobrazování nebo zasílání oznámení, zpráv, e-mailů nebo provádění jiných informačních / marketingových aktivit automatickým mechanismem. Pokud se odhlásíte (zablokováním možnosti ukládání našich cookies na vašem zařízení), nebudete čelit žádným negativním důsledkům profilování. Reklamy a další marketingové informace budou i nadále zveřejňovány, ale budou méně přizpůsobené vám.

Více informací o tom, co jsou cookies a jak je vypnout, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů

Zásady pro prověřování žádostí ohledně nakládání s právy zákazníků v oblasti osobních údajů

Žádost o nakládání s právy dle GDPR je oprávněn podat náš klient (fyzická osoba podnikající, občanskoprávní společnost, partnerská spoelčnost, veřejná obchodní společnost) a společnost KARKO je povinna ji posuzovat podle následujících pravidel:

Zákazník může podat žádost na KARKO kdykoliv.

 1. KARKO posuzuje žádost podanou Zákazníkem nebo osobou jednající jeho jménem:
  • do jednoho měsíce ode dne obdržení žádosti,
  • je-li žádost nebo počet žádostí Zákazníka složité povahy, lhůtu poskytnutí odpovědi lze prodloužit o další dva měsíce; do jednoho měsíce od obdržení žádosti bude KARKO Zákazníka informovat e-mailem o prodloužení lhůty s uvedením důvodů prodlení,
  • v případě nepodniknutí činnosti ve vztahu k žádosti Zákazníka KARKO neprodleně - nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti oznámí Zákazníkovi e-mailem důvody nepodniknutí činnosti a možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a využít opravné prostředky u soudu.
 2. Zákazník může podat žádost o uplatnění svých práv a svobod. Žádost zákazníka by měla obsahovat údaje o adrese a také typ a podrobnosti požadavku.
 3. Zákazník může podat žádost e-mailem na adresu office@2karko.com
 4. Lhůta pro posouzení žádosti začíná běžet dnem, kdy KARKO obdrží žádost zákazníka.
 5. Zákazník je oprávněn podat reklamaci v případě nedodržení lhůty pro odpověď ze strany KARKO.
 6. KARKO poskytuje Klientovi odpověď na podanou žádost prostřednictvím e-mailu.
 7. Za přijetí a posouzení první žádosti si KARKO neúčtuje žádné poplatky ani provize. Pro každou další žádosti platí ustanovení GDPR.
 8. Příslušným dozorovým úřadem pro KARKO v oblasti osobních údajů je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě dotazů k žádosti kontaktujte KARKO na e-mailové adrese:
office@2karko.com

Právní základ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Vestní EU L 119 ze dne 4. května 2016).

Získejte slevu 24%

Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium